REISGARATIE

STO-GARANT

REISGARANTIE

Garantie geregeld: STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt STOURS gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers).

Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van STOURS op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan STOURS, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan STOURS. Mocht STOURS voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Reisaanbod
Onderstaande "reizen" van STOURS zijn door de wet gekwalificeerd als pakketreis en moeten dus onder een garantieregeling vallen:

Strand-2-daagse
Strand-3-daagse
Strand-4-daagse
Duin-2-daagse
Kust-2-daagse
Eiland-3-daagse
Bos-2-daagse
Heuvel-2-daagse
Veluwe-2-daagse
Stad-2-daagse
Wandel & wellness

Ter aanvulling
In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor je kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
Eventuele klachten of claims over je reis, staan los van deze betaalmethode.
Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
De STO is geen geschillencommissie.
Deze manier van betalen zal iets meer van je tijd en aandacht vragen. Wij vragen hiervoor je begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid bieden. Op deze manier kan dat. Zo nodig helpen we graag met het uitvoeren van deze manier van betalen.

www.sto-garant.nl