BETAALMETHODE
& REISGARANTIE

STO-reisgarantie

De wet bepaalt dat reisorganisaties die pakketreizen aanbieden moeten garanderen dat bij financieel onvermogen reeds betaalde reizen door anderen worden overgenomen dan wel de reissommen worden terugbetaald. Ook de terugkeer garantie moet geregeld zijn.

Onderstaande "reizen" van STOURS zijn door de wet gekwalificeerd als pakketreis en moeten dus onder een garantieregeling vallen:

Strand-2-daagse
Strand-3-daagse
Strand-4-daagse
Duin-2-daagse
Eiland-3-daagse

STOURS is aangesloten bij de VvKR. De VvKR is een belangenvereniging voor kleine reisorganisaties. Er is o.a. met succes onderzoek gedaan naar betaalbare reisgarantie regelingen voor kleine reisorganisaties.

Wij hebben deze zaken geregeld via de Stichting Take Over oftewel STO-reisgarantie. Je leest hier meer over in onze Algemene voorwaarden of op www.sto-reisgarantie.nl.

Betaalmethode | STO-reisgarantie

Voor de hierboven genoemde "reizen", betaal je de reissom niet aan STOURS maar op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow beheert deze Stichting. De reissom die je op de rekening van deze Stichting betaalt, blijft van jou tot 1 dag na afloop van je wandeltocht/vakantie en is voor STOURS niet bereikbaar. Ook in geval van financieel onvermogen van STOURS kunnen schuldeisers niet bij jouw geld. Één dag na afloop van je wandeltocht/vakantie maakt de Stichting de reissom over aan STOURS. De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse Bank.

Je boeking en procedure

Nadat je van STOURS een bevestiging/factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging waarin je gevraagd wordt in te loggen op het beveiligde gedeelte van hun site. Vervolgens krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling. Voor de genoemde datum op de bevestiging/factuur dient het volledige bedrag op de rekening te staan van SDCE.

Indien STOURS in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal de SDCE je geld NIET overmaken op de rekening van STOURS maar overmaken op de rekening van de Stichting Take Over (STO). Indien je nog niet op reis bent zal de STO de betaalde reisgelden terug storten op je rekening. Ben je al onderweg dan zal STO er voor zorgen dat je of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt of dat je de reis kunt afmaken of dat je naar huis kunt terugkeren.

Ter aanvuling

In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor je kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.

Eventuele klachten of claims over je reis, staan los van deze betaalmethode.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

De STO is geen geschillencommissie.

Deze manier van betalen zal iets meer van je tijd en aandacht vragen. Wij vragen hiervoor je begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid bieden. Op deze manier kan dat. Zo nodig helpen we graag met het uitvoeren van deze manier van betalen.

www.sto-reisgarantie.nl
www.certo-escrow.com
www.vvkr.nl

STO-REISGARANTIE

Wat is STO-reisgarantie?

STO-reisgarantie is een garantieregeling waarmee reisorganisaties kunnen voldoen aan de wettelijk verplicht gestelde garantieregeling. Deze garantieregeling zorgt ervoor dat jij als reiziger verzekerd bent dat je reisgeld veilig staat. Je loopt nooit meer het risico dat je je vooruitbetaling, en daarmee je vakantie, kwijtraakt door een faillissement van de reisorganisatie of door oplichting. Maar ook als je op reis bent en daar strandt door een faillissement van de reisorganisatie is STO er voor jou. Zij zorgen ervoor dat je weer veilig terug naar huis gehaald wordt. Zo kan je met een gerust hart op reis gaan en zorgeloos genieten van uw welverdiende vakantie.

Hoe werkt STO-reisgarantie?

Als reiziger betaal je de reissom vóór aanvang van de reis aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Deze stichting wordt beheerd door Certo Escrow, een door DNB vrijgestelde betaaldienstverlener. Je reissom wordt hier gewaarborgd totdat de geboekte reis is afgelopen. De dag na terugkomst geeft de stichting de gelden vrij aan STOURS. Indien STOURS niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal Certo Escrow de gelden vrijgeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal deze gelden gebruiken om je terug te betalen, de reis door een andere reisorganisatie uit te laten voeren of om u terug naar huis te halen.

Met STO-reisgarantie is je reisgeld volledig beveiligd tegen een eventueel faillissement of surseance van betaling van STOURS. STO zal, afhankelijk van de fase waarin uw vakantie zich bevindt, zorgen dat je je reeds betaalde deel terugkrijgt of je reis af kunt maken. Indien je reis ook vervoer omvat dan zal STO, indien nodig, zorgdragen voor repatriëring. Je bent er dus in alle gevallen van verzekerd dat je bij STO-reisgarantie in goede handen bent!

Wat gebeurt er als Certo Escrow failliet gaat?

Als Certo Escrow failliet gaat dan blijft de Stichting Derdengelden Certo Escrow, waar de gelden van alle reizigers in gewaarborgd zijn, gewoon bestaan. Deze stichting is namelijk volledig zelfstandig en staat los van de handelsonderneming Certo Escrow. Omdat er geen andere activiteiten dan het waarborgen van gelden plaatsvinden in Stichting Derdengelden Certo Escrow zal deze stichting niet failliet gaan. Certo Escrow kan daarnaast niet aan de gelden komen die in de Stichting Derdengelden Certo Escrow worden gewaarborgd.

Kan Certo Escrow aan het gewaarborgde geld komen?

Nee, voor het waarborgen van de gelden van derden is de Stichting Derdengelden Certo Escrow opgericht. Deze stichting fungeert uitsluitend als doorgeefluik voor de betalingen bestemd voor de verkopende partij. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een geblokkeerde en afgescheiden derdengeldenrekening ondergebracht in de stichting. Door de blokkering is het voor Certo Escrow niet mogelijk aan de gelden te komen, ze beheert dus niet. Alleen wanneer aan de overeengekomen voorwaarden in de Escrowovereenkomst is voldaan zullen de gelden vrijgegeven worden aan de verkoper. Het afgescheiden karakter zorgt ervoor dat Certo Escrow nooit rechthebbende, maar enkel houder is van de in waarborg genomen gelden van derden. Deze gelden vallen dus te allen tijde buiten de boedel en het eigendomsbereik van Certo Escrow. Certo Escrow is door De Nederlandsche Bank (DNB) opgenomen in het register Betaalinstelling onder artikel 2:3d Vrijgestelde betaaldienstverleners. Hiermee voldoet Certo Escrow aan de wettelijke vereisten op grond van de Wet op het Financieel Toezicht.