VERENIGING VAN KLEINE REISORGANISATIES

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties.

Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

WAT IS DE VVKR?

De VvKR – Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties – is de belangenvereniging voor kleine reisorganisaties en is in april 2011 opgericht.

DOEL VAN DE VVKR?

De VvKR wil de belangen van kleine reisorganisaties behartigen op een breed vlak.

Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld:
        Aanspreekpunt zijn als vertegenwoordiger van kleinschalige reisorganisaties.
        Vraagbaak voor kleine organisaties die tegen – wettelijke – problemen oplopen.
        Inventariseren van wensen die leven bij kleine reisorganisaties.
        Activiteiten ontplooien in het belang van de leden: lezingen en workshops over diverse onderwerpen.
        Het promoten van de voordelen van kleinschaligheid en betrokkenheid.
        Het inrichten van een portal zodat kleine organisaties makkelijker gevonden kunnen worden.
        Reisvoorwaarden ontwikkelen specifiek voor kleine organisaties.

In de toekomst willen we dat de VvKR staat voor een kwaliteitslabel. Hoe dat vormgegeven gaat worden, zal in overleg met de leden worden bepaald.

WAT IS DE VVKR NIET?

Het lidmaatschap van de VvKR is geen garantieregeling.

Om aan de wettelijke eisen voor garantiestelling te voldoen zal een reisorganisatie (die pakketreizen verkoopt) lid moeten zijn van een van de volgende organisaties: GGTO, SGR, SGST of mee moeten doen aan de STO-reisgarantie, die door de VvKR is ontwikkeld voor haar leden.

Ook is de VvKR geen loket voor klachten die reizigers kunnen hebben over een reis of reisorganisatie. Daarvoor dient de reiziger zich te wenden tot de reisorganisatie waar hij/zij de reis heeft geboekt.

KLEINSCHALIGE REISORGANISATIES

Reisorganisaties die lid zijn van de VvKR dienen aan de volgende criteria voor kleinschaligheid te voldoen:
        Een organisatie dient ingeschreven te staan bij een Nederlandse Kamer van Koophandel.
        De omzet per jaar bedraagt maximaal € 1,5 miljoen.
        Met ingang van 1 november 2013 dienen alle leden te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van de garantie.

Verder dient de organisatie nog aan tenminste 2 van de volgende 3 criteria te voldoen:
        Het maximum aantal geboekte personen is 2000 per jaar.
        Groepsgrootte maximaal (gemiddeld) 20 personen. Dit geldt niet voor incentives.
        Maximaal 5 full-time medewerkers, waarbij part-timers worden omgerekend naar full-timers.

Het doel van de VvKR is, om samen met de leden, kleine reisorganisaties een steun in de rug te zijn. Met elkaar zijn al die kleine bedrijven de krenten in de pap van de reiswereld. Daar moeten we zuinig op zijn!

MEER INFO OVER DE VVKR

www.vvkr.nl